Grafička Dorada

Predstavlja završni proces izrade proizvoda pre finalne kontrole i isporuke klijentu. Zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji i kompletnoj liniji za mašinsku doradu i ručni rad u mogućnosti smo da posle štampe vašeg materijala ponudimo sledeće usluge grafičke dorade: plastifikaciju, zlatotisak, hologramsku zaštitu, blindruk, parcijalni UV lak, povezivanje knjiga tvrdim i mekim povezom, spiralno koričenje, štancovanje, ricovanje, perforaciju, numeraciju, klamovanje, savijanje, lepljenje….