Priprema za Štampu

Pod pojmom pripreme za štampu podrazumeva se druga faza izrade grafčkog proizvoda, a to su: obrađivanje slika i fotografija, takstualnih formi, unos podataka, korekciju teksta, izradu tabela, grafikona, šema, crteža i na kraju sastavljanje svih elemenata u jednu celinu. U odeljenju za pripremu štampe posedujemo dve mašine:

-termalni CTP uredjaj za osvetljavanje ploča CREO LOTEM 400 sa automatskim ubacivanjem ploča
-mašina za osvetljavanje filmova SCITEX Dolev4press sa online razvijačicom

Uputstvo za pripremu štampe

Preuzmite PDF Dokument